Find the services we provide...

Please check the relevant category, according to requirement. If you unable to find the information you searched, Please contact us.

Contact Us

News & Events

31
Jul2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ...

31
Jul2019
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහන

අ.පො.ස (සා.පෙළ/උ.පෙළ) සිසුන් සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන වැඩසටහනක්...

17
Jul2019
දරුවන් මනරම්, සුරකිමු, හැමකල

දරුවන් මනරම්, සුරකිමු, හැමකල

2019.07.14 දින පෙ.ව.9.00 සිට 12.00 දක්වා දරුවන්ගේ...

15
Jul2019
ළමා සමාජ ශක්තිමත් කිරීම

ළමා සමාජ ශක්තිමත් කිරීම

2019.07.09 වන දින පිටුම්පේ විහාරස්ථානයේදී ළමා සමාජ...

Scroll To Top